Postnatale zorg

De dag na thuiskomst uit het ziekenhuis kom ik bij jullie langs! En aanvullend kom ik tot de vijfde dag na de bevalling dagelijks langs (ook in het weekend en op feestdagen).

De volgende huisbezoeken plannen we in samenspraak in. Dit naargelang jullie noden en/of andere afspraken bij vb. Kind en Gezin of de (kinder)arts. Voor jullie planning: gemiddeld neemt een bezoek aan huis één uur in beslag.

Wat houdt een postnataal huisbezoek in?

· Medische nazorg van mama (bloeddruk, bloedverlies, baarmoeder, nazien van knip of scheur, wondzorg na keizersnede)

· Opvolgen van welzijn en gewicht van de baby

· Lichaamsverzorging baby

· Opvolgen van borst- of flesvoeding

· Informatie over draagmogelijkheden

· Ondersteuning en advies

Tijdens de zwangerschap nog geen tijd gehad om contact op te nemen met een vroedvrouw en zoek je postnatale zorg? Neem gerust contact op!

Person

maak een afspraak met Jolien