In relatietherapie richt ik mij vooral op het herstellen of aangaan van een veilige en ondersteunende verbinding in de partnerrelatie. Ik tracht de negatieve interactiepatronen samen met de koppels te identificeren, te onderzoeken en te verhelderen. De focus van de therapie is te proberen nieuwe, gezonde en emotionele verbindende interacties te creëren.

De therapie richt zich tot iedereen die relatieproblemen ervaart of die de relatie wil verbeteren:

  • koppels die kort of lang bij elkaar zijn
  • hetero- of homoseksuele partners
  • koppels die worstelen met kortdurende of met langer durende moeilijkheden
  • partners die op zoek zijn naar een manier om de verbinding te versterken en de liefde te herontdekken

Tijdens de relatietherapie wordt er gewerkt vanuit de emotiegerichte koppeltherapie of EFT (Emotionally Focused Therapy) en EFT-C (Emotion Focused Couples Therapy). Dit zijn modellen voor relatietherapie die liefde en emoties centraal stellen. Deze therapieën vertrekken vanuit drie pijlers: de experiëntiële of ervaringsgerichte therapie, de systeemtheoretische therapie en de gehechtheidstheorie met als bestemming het creëren van nieuwe vormen van interactie, het doorwerken/ verdiepen van de emotionele betrokkenheid en het bevorderen van een veilige hechting tussen partners.

 

Person

maak een afspraak met Hilde