Emotiegerichte therapie

Emotiegerichte psychotherapie of Emotion Focused Therapy (EFT) is een evidence-based psychotherapeutische benadering. Zij integreert de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, de gestalttherapie en de existentiële psychotherapie. Ze vindt onder meer haar theoretische basis in de nieuwe emotietheorieën. EFT is ook erkend door de American Psychological Association als evidence-based voor depressie, (gegeneraliseerde) angsten en relatietherapie. Daarnaast wordt deze richting als veelbelovend gezien voor tal van andere problemen.

Het basisidee achter EFT is dat emoties een cruciale rol spelen in het psychisch welbevinden. Emoties vormen de basis van hoe wij onszelf in de wereld beleven.

Emoties verschaffen ons informatie of een bepaalde situatie gunstig of juist nadelig is voor het vervullen van wensen en behoeften.

Emoties zijn helpend maar ze kunnen ook problematisch worden door ingrijpende ervaringen of doordat mensen leren emoties te vermijden of te controleren.

In EFT leert de cliënt te ervaren dat emoties waardevol zijn als gids. Emoties vertellen de cliënt wat belangrijk is in een situatie.

De primaire taak van de therapeut is de cliënt te stimuleren om bij zijn gevoelservaringen stil te staan en om de cliënt te stimuleren om nieuwe gevoelens tot zijn bewustzijn toe te laten. Dit kan bij de cliënt zorgen voor nieuwe inzichten, andere betekenisgeving en ander gedrag.

 

De sleutel tot effectieve verandering is het creëren van de noodzakelijke voorwaarden door de therapeut zodat de cliënt zijn emoties kan uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren binnen een warme, empathische, veilige en aanmoedigende therapeutische relatie.

EFT wordt gekenmerkt door een hoge mate van procesdirectiviteit.

Person

maak een afspraak met Hilde