In therapie ga ik samen met jou op zoek hoe emoties, gedachten of gedragingen die geblokkeerd raakten, weer kunnen ‘stromen’. Via deze weg kunnen je klachten of moeilijkheden verminderen of beter hanteerbaar worden.

Ik probeer de voorwaarden te creëren om samen met jou je complexe knopen te ontrafelen, pijnlijke ervaringen te verwerken en heftige emoties te hanteren of te reguleren.

Ik zoek samen met jou hoe je je leven zelf vorm kan geven. Tijdens de therapie kan er ook ruimte gecreëerd worden voor existentiële thema’s.

Tijdens de therapie krijgt de therapeutische relatie een centrale plaats. Het is de plek waarin de cliënt als persoon kan herstellen en helen.

Tijdens het kennismakingsgesprek (één of meerdere) beluister ik jouw vraag en bied ik de ruimte om op verhaal te komen. Ik neem de tijd om samen met jou stil te staan bij wat je als moeilijk ervaart en/of wat je klachten zijn. Ik probeer je te laten ervaren of mijn manier van werken bij je past. Eventueel kan een verwijzing nodig zijn als dat beter zou aansluiten bij wat je nodig hebt. Ik vind het belangrijk je een veilige plek te bieden waar je je geaccepteerd voelt en waar je je gehoord voelt.

Naarmate de therapie evolueert, gaan we dieper in op een aantal thema’s die belangrijk zijn in jouw leven. Misschien wil je anders met jezelf of met anderen omgaan. Therapie kan ook betekenen dat je op zoek kan gaan naar manieren om met moeilijke emoties (kwaadheid, verdriet, angst, schaamte…) om te gaan. We bekijken samen hoe lang de therapie kan duren en hoe intensief deze zal worden.

Tijdens het therapeutische proces wordt regelmatig afgetoetst hoe jij de therapie ervaart en/of deze eventueel dient bijgestuurd te worden.

Een psychotherapeut is iemand die zich extra heeft geschoold via een erkende psychotherapie-opleiding. Via deze praktische-ervaringsgerichte opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychologische en emotionele klachten.

Het behandelen van psychische moeilijkheden kan op verschillende manieren en volgens verschillende methodieken. Er zijn verschillende therapiestromingen, elk met hun eigen visie en methode.

Sinds 1 september 2016 is de beroepsterm “psychotherapie” beschermd. Enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit uitoefenen.

Person

maak een afspraak met Hilde